Německé texty

Na co jsem pyšný?

aka Reference

Pan Pavel Cahlík pracoval v letech 2007 až 2013 jako lektor na Rakouském Institutu v Brně.

Během této doby se podílel mimo jiné i na výuce pokročilých kurzů hospodářské němčiny a byl v pozici zkoušejícího u mezinárodně uznávaných rakouských jazykových zkoušek – ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom).

Mag. Norbert Conti
vedoucí institutu

Österreich Institut Brno

Společnost cahlik.info se více jak 8 let starala o jazykové vzdělávání zaměstnanců naší společnosti a o překlady z angličtiny a němčiny.

Společnost ECE provozuje v České republice nákupní centra Galerie Vaňkovka Brno, Olympia Brno a Arkády Pankrác. Jako součást péče o zákazníky je i pořádání různých akcí a výstav. K těmto příležitostem je často nutno přeložit větší celky stylově různorodých materiálů v předem daném termínu. Pan Cahlík se v těchto příležitostech staral o koordinaci překladatelských týmů a s tím spojených činností. Jeho práce byla vždy bezproblémová a vysoce kvalitní. Termíny odevzdání byly vždy dodrženy. Spolupráce vždy probíhala v profesionální, nikoliv však strohé a odměřené, atmosféře.

S prací pana Cahlíka a jeho společnosti jsme byli vždy spokojeni.

Ing. Martin Kondrát
ředitel Galerie Vaňkovka Brno, ECE

Galerie Vaňkovka Brno