Německé texty

25.4.2014

Němčina vs. čeština a germanismy

Svým studentům němčiny jsem vždy říkal, že mají vlastně štěstí, protože se mohou učit jazyk, který je tak podobný češtině. Nevěřícně na mě koukali a většinou nevřicně si ťukali na čelo. Asi měli na paměti, že němčina tak jednoduchá není.

No, ale upřímně. Najdete jen málo jazyků, ve kterých je po většině sloves stejný pád jako v naší mateřštině (pokud daný jazyk vůbec nějaké pády má). A těchto podobností je více. Třeba tolik nenáviděné členy. Ano, musíte se je učit, ale většina rodů podstatných jmen se shoduje. Proč je tomu tak?

Němčina měla vždy značný vliv na českou slovní zásobu – potažmo gramatiku.

Tento fakt dokládají i mnozí jazykovědci. Jak se i v době Národního obrození do češtiny včleňovala německá slova si můžete přečíst třeba zde. Pokud to opravdu hodně zjednoduším, tak se mimo jiné dočtete i to, jak vniklo slovo verpánek.

Zcela jinou kapitolou jsou germanismy. Tedy slova pocházející z němčiny, která se “ujala” v jiné řeči. Že jich není tolik? Je jich fůra.

fara, hřbitov, máry, halda, fůra, forman, klempíř, pudl, pumpa, kramle, brýle, knoflík, flétna, punčochy, krám, muset, verbovat, (pře)klemovat, vyrajbovat, luft(ovat), frajer, ….

A snad nejhorší germanismus – führer.

Snad úplný seznam více či méně užívaných germanismů vytvořila ve své diplomové práci Pavla Klobouková. Jen pro přehlednost jsem tyto výrazy vykopíroval, abyste si je mohli “vychutnat”. Prosím tedy více jak 30 stran germanismů.

Tags: , ,